NOMBROJ EN LA NAHŬATLA LINGVO


Eltiraĵo el la libro

Compendio de la Gramática Nahuatl, de Thelma D.  Sullivan, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, México 1976.

elhispanigis Angel Segura


XII NOMBROJ


LA FUNDAMENTAJ NOMBROJ

La nahŭatl-nombra (1) sistemo estas vigecimala. La unuaj dudek fundamentaj nombroj estas :

Ce 1
Ome 2
Ei, Yei 3
Nahui 4
Macuilli (2) 5
Chicuace 6
Chicome 7
Chicuei 8
Chiconahui 9
Matlactli (3) 10
Matlactli once 11
Matlactli omome 12
Matlactli omei 13
Matlactli onnahui 14
Caxtolli 15
Caxtolli once 16
Caxtolli omome 17
Caxtolli omei 18
Caxtolli onnahui 19
Cempoalli 20

Cempoalli, el ce, "unu", kaj la verbo poa, "kalkuli", signifas 'unu-kalkulo' kaj reprezentas la nahŭatlan nombro-unuon.

cempoalli 20  
ompoalli 40 (2x20)
eipoalli 60 (3x20)
nauhpoalli 80 (4x20)
macuilpoalli 100 (5x20)
chicuacempoalli 120 (6x20)
chicompoalli 140 (7x20)
chicuepoalli 160 (8x20)
chiconauhpoalli 180 (9x20)
matlacpoalli 200 (10x20)
matlactli oncempoalli 220  
matlactli omompoalli 240  
matlactli omeipoalli 260  
matlactli onnauhpoalli 280  
caxtolpoalli 300 (15x20)
caxtolli oncempoalli 320  
caxtolli omompoalli 340  
caxtolli omeipoalli 360  
caxtolli onnouhpoalli 380  

La dek naŭ nombroj inter unu dudekoblo kaj alia, ne varias. Nur ŝanĝas la vigecimala unuo kiu venas poste. Ekzemple : la kalkulo el 20 ĝis 40 estas :

cempoalli once 21
cempoalli omome 22
cempoalli omei 23
cempoalli onnahui 24
cempoalli ommacuilli 25
cempoalli onchicuace 26
cempoalli onchicome 27
cempoalli onchicuei 28
cempoalli onchiconahui 29
cempoalli ommatlactli 30
cempoalli ommatlactli once 31
cempoalli ommatlactli omome 32
cempoalli ommatlactli omei 33
cempoalli ommatlactli onnahui 34
cempoalli oncaxtolli 35
cempoalli oncaxtolli once 36
cempoalli oncaxtolli omome 37
cempoalli oncaxtolli omei 38
cempoalli oncaxtolli onnahui 39
ompoalli 40

Tiel la kalkulo daŭrigas laŭ vigecimalaj unuoj, ompoalli, eipoalli, nauhpoalli, ktp, ĝis caxtolli onnauhpoalli ipan caxtollionnahui, 399, t.e. 380+19. (Estas uzate ipan por ligi malsimilnivelajn nombrounuojn).

Komencante per centzontli, 400 (el ce, "unu"; tzontli, "haroj") oni kalkulas per unuoj el 400 plus la vigecimaloj kaj la malgrandaj ciferoj.

Centzontli 400 
Centzontli ipan macuilpoalli 500 
Centzontli ipan matlacpoalli 600 
Centzontli ipan caxtolpoalli 700 
Ontzontli 800 
Etzontli 1,200 
Nauhtzontli 1,600 
Macuiltzontli 2,000 
Matlactzontli 4,000 
Matlactli oncentzontli 4,400 
Caxtolli oncentzontli 6,000 
Caxtolli onnauhtzontli 7,600 (19x400)

Ĉi tiu kalkulo daŭrigas per unuoj el 400 ĝis caxtolli onnauhtzontli, ipan caxtolli onnauhpoalli, ipan caxtolli onnahui, 7,999, t. e. 7,600+380+19

La lasta unuo-serio startas per cenxiquipilli, 8,000 (el ce, "unu"; xiquipilli, "burso") la kalkulo daŭrigas kombinante la unuon xiquipilli kun la unuoj kaj nombroj malgrandaj.

Onxiquipilli 16,000 (2x8,000)
Macuilxiquipilli 40,000 (5x8,000)
Matlacxiquipilli 80,000 (10x8,000)
Caxtolli omome xiquipilli 13,6000 (17x8,000)
Cempoalxiquipilli 160,000 (20x8,000)
Centzonxiquipilli 3,200,000 (400x8,000)
Cempoaltzonxiquipilli 64,000,000 (20x400x8,000)

La simplaj nombroj estas ĉiel ajn ĝenerale uzataj.

Estas kvar substantivoj kiuj partoprenas kun la substantivoj por kalkuli aĵojn malsimilajn kaj el diversaj genroj.

Tetl, ŝtono : indikas rondaĵojn.

Centetl 1
Ontetl 2
Yetetl 3
Nauhtetl 4
Macuiltetl 5
Matlactetl once 11
Caxtoltetl 15
Cempoaltetl 20
Macuilpoaltetl 100

Pantli, flago : indikas vicojn da personoj, aĵoj, muroj, ktp.

cempantli 1            matlacpantli 10
ompantli 2            matlacpantli once 11
epantli 3            caxtolpantli 15
nappantli 4            cempoalpantli 20
macuilpantli 5            macuilpoalpantli 100

Tlamantli, aĵo : Montras parojn aux grupojn da personoj aŭ aĵoj, aŭ diversaĵoj.

centlamantli 1            matlactlamantli 10
ontlamantli 2            matlactlamantli once 11
etlamantli 3            caxtollamantli 15
nauhtlamantli 4            cempoallamantli 20
macuiltlamantli 5            macuilpoallamantli 100

olotl, maiza spiko sen grajnoj : kalkulas rulaĵojn.

cemolotl 1            matlacolotl 10
omolotl 2            caxtololotl 15
yeolotl 3            tlamic (4) 20
nauholotl 4            ompoalolotl 40
macuilolotl 5            macuilpoalolotl 100

Por kalkuli dudekope :

Tecpantli, uzata nur por personoj kaj aĵoj dudekvice.

centecpantli 20
ontecpantli 40
etecpantli 60

Ipilli, nomigas plataĵarojn.

cemipilli 20 matoj, ktp.
omipilli 40 matoj, ktp.
eipilli 60 matoj, ktp.

Quimilli uzata por ĉirkaŭvolvaĵaroj.

cenquimilli 20 ŝtofoj
onquimilli 40 ŝtofoj
yequimilli 60 ŝtofoj

VORTEROJ KAJ SUFIKSOJ AKCEPTATAJ DE NOMBROJ

oc, "eĉ", antaŭ ol la numero signifas "alia", "aliaj du", ktp.

oc ce)                 oc macuilli)     
oc centetl) alia            oc macuiltetl) aliaj kvin
oc centlamantli)                 oc macuillamantli)     
     
oc ome)                 oc matlactli)     
oc ontetl) aliaj du            oc matlactetl) aliaj dek
oc ontlamantli)                 oc matlactlamantli)     

Ripetante la unuan silabon de iu nombro indikas "unuope", "duope". Escepte de matlactli, dek, kiu ripetas la duan silabon.

cecen)                 mamacuilli)     
cencentetl) unuope            mamacuiltetl) kvinope
cecentlamantli)                 mamacuillamantli)     
     
oome)                 matlatlactli)     
oontetl) duope            matlatlactetl) dekope
oontlamantli)                 matlatlactlamantli)     

-can aldonita al la nombro indikas lokon.

ceccan en 1 loko            matlaccan en 10 lokoj
occan en 2 lokoj            cempoalcan en 20 lokoj
macuilcan en 5 lokoj            cempoalcan onceccan en 21 lokoj
chicuaceccan en 6 lokoj            macuilpoalcan en 100 lokoj

-pa postmetita al la nombro signifas tempon.

ceppa unufoje            matlacpa dekfoje
oppa dufoje            cempoalpa dudekfoje
nappa kvarfoje            cempoalpa onceppa dudek unufoje
macuilpa kvinfoje            macuilpoalpa centfoje

Antaŭmetante oc, "eĉ", al la nombroj kiuj finas per -can kaj -pa, indikas alian lokon aŭ tempon.

oc ceccan en alia loko            oc ceppa alia foje
oc occan en aliaj 2 lokoj            oc oppa dufoje pli
oc nauhcan en aliaj 4 lokoj            oc nappa kvarfoje pli
oc macuilcan en aliaj 5 lokoj            oc macuilpa kvinfoje pli

Ripetante la unuan silabon de la lokaj kaj tempaj nombroj, escepte de matlactli kiu ripetas la duan, indikas ĉiun lokon kaj ĉiufoje.

cececcan en ĉiu loko            ceceppa ĉiu foje
ooccan en ĉiu 2 lokoj            ooppa ĉiu dufoje
nanauhcan en ĉiu 4 lokoj            nanappa ĉiu kvarfoje
mamacuilcan en ĉiu 5 lokoj            mamacuilpa ĉiu kvinfoje
matlatlaccan en ĉiu 10 lokoj            matlatlacpa ĉiu dekfoje
cecempoalcan en ĉiu 20 lokoj            cecempoalpa ĉiu dudekfoje

-ixtin aldonita al la simplaj nombroj, ome, ey, nahui, ktp, kaj al la radikoj de tiuj, kiuj enhavas tetl, por kalkuli rondaĵojn, kaj tlamantli, por kalkuli diversaĵojn aux grupaĵojn, signifas "la du", "la tri", ktp ; t.e. La tutaĵo de la grupo. Kelkfoje oni antaŭmetas la finaĵon in.

omextin)                 chicomextin)     
onteixtin) la du            chiconteixtin) la sep
ontlamanixtin)                 chicontlamanixtin)     
     
eixtin)                 matlaquixtin)     
eteixtin) la tri            matlacteixtin) la dek
etlamanixtin)                 matlactlamanixtin)     
     
macuilixtin)                 matlaquixtin omome)     
macuilteixtin) la kvin            matlacteixtin omome) la dek du
macuillamanixtin)                 matlactlamanixtin omome)     

LA ORDAJ NOMBROJ

Por fari la ordajn nombrojn antaŭmetu icinic al la fundamenta nombro.

 ic, inic ce
 ic, inic centetl
 ic, inic centlamantli
 unua                         ic, inic macuilli
 ic, inic macuiltetl
 ic, inic macuiltlamantli
 kvina                       
 ic, inic ome
 ic, inic ontetl
 ic, inic ontlamantli
 dua                         ic, inic matlactli
 ic, inic matlactetl
 ic, inic matlactlamantli
 deka                       

(1) Ĉi tiu ĉapitro estas resumo de la nahŭatl-nombra sistemo kaj konsideras la plej kutimajn nombrajn formojn. Por detala studo, vidu la vortaron de Molina [Molina, Fray Alonso, Arte de la lengua mexicana y castellana (1571), Colección de Incunables Americanos, vol. VI, edición facsimilar, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1945]

(2) El maitl, mano; cui, alpreni.

(3) Laŭ Simeon (p. xxxii) el maitl, mano; tlactli, torso. Ankaŭ povus elveni el maitl kaj aqui (aki'), enmeti.

(4) Tlamic estas la nura varianto inter la nombroj. Venas el tlami, "fini", kio signifas la finon de "dudek-kalkulo".


[Nombroj en pluraj lingvoj (0) kaj Nombroj en pluraj lingvoj (4)]

[Reveno al la hejmpaĝo]

Valid XHTML 1.0!

esperanto@online.fr